Lue Raamattu vuodessa Blogin tarkoitus:Lukea Raamattu vanhan käännöksen mukaan läpi NOIN vuodessa yhdessä kiinnostuneiden kanssa ja antaa, mikäli mahdollista, kunakin päivänä omakohtaisia ajatuksia lukemastani. Käytän Bible Explorer 4:n päivittäistä raamatunlukujärjestystä loppiaisesta alkaen.

Heprealaiskirje. Luku 7: Melkisedek ja Leevi. Pappeuden muutos ja parempi liitto.

”Hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa” 1Joh. 4:4.

Melkisedek ja Leevi. (1-10): Näissä jakeissa todistetaan Melkisedekin, joka oli Kristuksen varjokuva, olleen pappina suurempi kuin Leevi ja siten myös hänen pappeutensa oli leeviläistä suurempi.

Melkisedek oli sekä Saalemin (Jerusalemin) kuningas että Jumalan, Korkeimman, pappi. Israelissa tällainen kaksoisvirka oli tuntematon, mutta Kristus on sekä ylimmäinen pappi että kuningasten Kuningas ja Hän on tehnyt meidät Isälleen sekä papeiksi että kuninkaiksi, Ilm. 1:6. Melkisedek oli "vanhurskauden kuningas" ja "rauhan kuningas." Kristus on meidän vanhurskautemme ja rauhamme.  

Melkisedekillä ei ollut isää eikä äitiä, koska häneltä puuttui sukuluettelo, eikä päivien alkua eikä elämän loppua, koska hänen syntymäänsä eikä kuolemaansa ei tiedetty. Hän tuli juutalaisten silmissä ”ei-mistään” ja pysyi pappina ainaisesti, koska sen loppumisesta ei ollut näyttöä. Kukaan ei tiedä Kristuksen päivien alkua eikä Hänen pappeudellaan ole loppua. Jeesus oli sekä Jumala että ihminen: Jumalana Hänellä ei ollut äitiä, ihmisenä Hänellä ei ollut fyysistä isää.

Melkisedek oli juutalaisten kantaisää Aabrahamia suurempi, (1) koska hän sai Melkisedekiltä siunauksen ja (2) koska hän antoi tälle kymmenykset. Aabraham ei antanut niitä lakisääteisesti, vaan koska näki Melkisedekin suuruuden ja paremmuuden, kun tämä siunasi ”sen, jolla oli lupaukset” ja antoi viiniä ja leipää.   

Koska Leevi oli Aabrahamin jälkeläisiä, hänkin oli maksanut isänsä kautta kymmenykset Melkisedekille. Ts. Melkisedekin pappeus oli suurempi kuin leeviläisten pappeus. Lisäksi leeviläisillä oli lupa ottaa kymmenykset vain juutalaisveljiltään, mutta Melkisedek otti ei-juutalaisena kymmenykset juutalaisten kantaisältä. Heidän kymmenyksensä perustuivat lakiin, joka takasi ne papille kuin papille, mutta Melkisedekin saamat perustuivat hänen omaan suuruuteensa.

Pappeuden muutos ja parempi liitto (11–28): Koska lakiin perustuva leeviläinen pappeus ei voinut tehdä ketään täydelliseksi, tarvittiin lain muutos. Entinen säädös oli kumottava, koska se oli voimaton ja hyödytön. Uusi säädös tarkoitti sitä, että lihalliseen perimysjärjestykseen perustuvan pappeuden tilalle ”nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan.” Tämä pappi nousi virkaansa ”katoamattoman elämän voimasta” eli oli Jumalan Pyhän Hengen herättämä ja asettama Jeesus Kristus.

Kristuksen ylivertaisuus leeviläiseen pappeuteen nähden ilmenee mm. seuraavista seikoista.

 1. Hän ei ollut Mooseksen lain asettama. Hän ei polveutunut lihan puolesta Leevistä, vaan Juudasta.  Hän oli ylhäältä, Leevi alhaalta.
 2. Leeviläiset papit tulivat ja menivät, mutta Kristuksesta todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
 3. Kristus asetettiin virkaan sekä Jumalan sanalla että Hänen valallaan: Jumala sanoi Hänestä jo Daavidin kautta: "Herra on vannonut eikä ole katuva: 'Sinä olet pappi iankaikkisesti'."  
 4. Leeviläisen pappisjärjestyksen sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Jeesus Kristus on toivomme ja on ehdottomasti parempi kuin ihmisten joukosta otettu pappi.

Miksi Kristuksen takaama liitto on vanhaa parempi? Koska sen takaaja on ylimmäinen pappi,

 1. Jolla on katoamaton eli iankaikkisesti pysyvä pappeus.
 2. Hän oli pyhä, viaton, tahraton ja syntisistä erotettu. Siksi Hänen ei tarvinnut uhrata joka päivä leeviläisen ylipapin tavoin ensin itsensä edestä ja sitten kansan.
 3. Vaan Hän itse uhrasi itsensä Jumalalle viattomana ja puhtaana uhrina. Hän otti päälleen maailman synnin ja vei sen pois yhdellä kerralla.
 4. Hänen uhrinsa oli kertakaikkinen. Sitä ei tarvitse uusia ja se on iankaikkisesti voimassa.
 5. Hän on tullut tämän uhritoimituksensa kautta iankaikkisesti täydelliseksi ja taivaita korkeammaksi eli Hän on kaikkien valtojen ja hallitusten yläpuolella.

Tähän Jeesuksen katoamattomaan ylipappeuteen ja siihen, että Hän elää aina, liittyy kaksi tärkeää seikkaa:

 1. Ensinnäkin, ”hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat.” KR92-käännös sanoo, että tämä täydellinen pelastus on voimassa NYT: ”Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa.” Uskova on siten pelastettu kokonaan ja täydellisesti jo nyt, ei vain osin eikä vasta taivaassa.
 2. Myös Daavid profetoi siitä, että pelastus kaikesta pahasta on voimassa NYT: ”Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja iankaikkisesti.” Ps. 121:7-8. Lähteminen ja tuleminen tarkoittavat uskovan koko maanpäällistä elämää. Taivaassa ei enää tarvita varjelusta.
 3. Toiseksi, koska Jeesus elää aina, Hän voi myös aina rukoilla niiden puolesta, jotka lähestyvät Jumalaa Hänen kauttaan. Huom. Tämä koskee siis niitä, jotka tulevat ensi kerran Jumalan luo, sillä sen jälkeen kun ihminen tulee uskoon, Jeesuksesta tulee hänen puolustajansa Isän luona, 1. Joh. 2:2, ja uuden liiton takuumies.
 4. Syy siihen, miksi Jeesus ei rukoile uskovien puolesta Isää, on se, että Hän odottaa meidän kääntyvän suoraan Isän puoleen, koska Hän on antanut meille siihen nimensä valtakirjaksi: ”jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni” Joh. 16:23b.
 5. Myös Isä meidän-rukous kehottaa kääntymään suoraan Isän puoleen. Siksi uusi liitto on vanhaa parempi; emme tarvitse välittäjäksemme heikkoa ihmisylipappia, koska ylimmäinen pappimme on suuri Jumala ja Vapahtajamme Kristus Jeesus, Tiit. 2:13. Hänen ansiostaan meillä on uskallus ja luottamus tulla pelotta Isän eteen ja Hän kuulee meitä, koska olemme Hänen perhettään, Hänen Poikansa veljiä ja sisaria!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat